افسوس که روزگار بر خلاف ارزوهایم گذشت افسوس......
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
افسوس که روزگار بر خلاف ارزوهایم گذشت افسوس......

قلبم یک خط در میان می زند….زود نیست؟


دست هر پیر زنی را گرفتم …گفته…”پیر شی مادر”…


خدایا نکند در جوانی پیر شدم ….


نوشته شده در چهارشنبه 91/10/13ساعت 3:37 عصر توسط الهه نظرات ( ) | |

یه وقتایی . . . یه جاهایی . . . یه حرفاییچنان آتیشت می زنه کهدوست داری فریاد بزنی ! ولی نمیتونیدوست داری اشک بریزی و نمیتونی ...حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشهتمام وجودت میشه بغضی که نمیترکهبه این میگن درد بی درمون. . . !!!

نوشته شده در چهارشنبه 91/10/13ساعت 3:37 عصر توسط الهه نظرات ( ) | |نیمکت عاشقی یادت هست؟

کنار هم، نگاه در نگاه و سکوتمان چه گوش نواز بود..

بید مجنون زیر سایه اش امانمان داده بود،

برگهای رنگینش را به نشانه عشقمان بر سرمان
،
می ریخت..

او نیز عاشق بودنمان را به رخ پاییز می کشید

اما اکنون پاییز.. نبودنت را، جداییمان را به رخ
می کشد.

بگو، صدایم کن، بیا تا دوباره ما شویم،

مرحمی بر سوز دلم باش، نگاه کن، پاییز به من
می خندد.
 
بیا داغ جداییمان را به دلش بگذاریم.

بیاکلاغ هارا پر دهیم تا خبر وصلمان را به پرستوها
مژده دهند.


دوباره صدایم کن .....


نوشته شده در چهارشنبه 91/10/13ساعت 3:34 عصر توسط الهه نظرات ( ) | |

روزهای زندگی ام گرم میگذرد با تو ،به گرمای لحظه هایی که تو در آغوشمی

با تو گرم هستم و نمیسوزد عشقمان، ای خورشید خاموش نشدنی

همچو یک رود که آرام میگذرد،عشق ما نیز آرام میگذرد و تویی سرچشمه زلال این دل

ساعت عشق مان تمام لحظه های زندگیست ،ثانیه هایی که پر از عطر و بوی عاشقیست

ای جان من ،مهربانی و محبتهایت،وفاداری و عشق این روزهایت

امیدی است برای خوشبختی فردایت

میدانم همیشه همینگونه که هستی خواهی ماند ...

مثل یک گل به پاکی چشمهایت،به وسعت دنیای بی همتایت

هوای تو را میخواهم در این حال دلتنگی ...

امواجی از یاد تو را میخواهم در دریای خاطره های به یادماندنی

همنفسمی، ای که با تو یک نفس عاشقم ...

همزبانمی، ای که با تو یک صدا برایت احساسات عاشقانه ام را میگویم

حرفی نمانده جز سکوت بین من و چشمانت، که در این سکوت میتوان یک دنیا عشق را خواند

چه با شوق میخوانم چشمانت را و چه عاشقانه گرفته ایم دستهای هم را

گفتی دستهایم گرم است، گفتم عزیزم این چشمهای تو است که مرا به آتش کشیده است

همه ی دنیا فریاد عشق ما را شنیده است،هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است

چقدر قلبت زیباست ...

چه بی انتهاست قصر عشق تو و من چه خوشبختم از اینکه اینجا هستم ، در کنار تو

تویی که برایم از همه چیز بالاتری و از همه کس عزیزتر

میخوانمت تا دلم آرام بماند .


نوشته شده در چهارشنبه 91/10/13ساعت 3:34 عصر توسط الهه نظرات ( ) | |دلمــان خـوش اســت که می نویســیم


و دیگــران می خـواننــد


و عــده ای می گـوینــد


آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند


و بعضــی مـی خنــدنـد


دلمــان خـوش اســت


به لــذت هــای کــوتـاه


به دروغ هــایی که از راســت


بـودن قشنــگ تـرند


به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند


یـا کســی عاشقمــان شــود


با شــاخه گلی دل می بنــدیـم


و با جملــه ای دل می کــنیم


دلمــان خـوش می شــود


به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی


و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود


چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم


و چــه ســــاده می شـکــنیم


همــــه چیـــز را... !
نوشته شده در چهارشنبه 91/10/13ساعت 3:33 عصر توسط الهه نظرات ( ) | |

   1   2      >

قالب وبلاگ : قالب وبلاگ